Servis -> Elektrické stroje


Ponúkame servis a údržbu širokého spektra elektrických strojov, pričom sa zameriavame najmä na servis asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko.

Bežne opravujeme motory s výkonom 0-55 kW. Väčšie, prípadne špeciálne typy elektromotorov opravujeme individuálne po dohode.
Servis elektromotorov

Pre každý opravený stroj je vykonaná diagnostika príčiny poruchy, vďaka čomu je možné zabrániť opakovanému vzniku poruchy stroja v budúcnosti.

Všetky opravené motory sú u nás preskúšané a vzťahuje sa na ne záruka 6 mesiacov.

Prevádzame servis pre :

ELEKTRICKÉ STROJE

- jednofázové transformátory (do 10 kVA)
- trojfázové transformátory (do 20 kVA)
- asynchrónne el.motory
- synchrónne reluktančné motory
- ostatné el.stroje po dohode

  • Uvedené služby prevádzame v krátkych dodacích lehotách.
  • Ceny sa pohybujú v závislosti od poškodenia výrobkov od 25% do 50% súčasnej ceny nového výrobku.
  • Záručná doba opravených výrobkov je 6 mesiacov.
  • Pri väčších množstvách je možné dohodnúť zmluvné ceny a dopravu.
  • Na požiadanie Vám radi zašleme orientačný cenník.

Kontakt na Elektroservis