Referenzen


Zu unseren Kunden gehören Einzelwesen, aber auch viel Produktionbetriebe und bedeutende Firmen im Bereich der Pumpentechnik und elektrischen Antrieben in der Region von Nitra.

Unsere Kunden außer anderen sind :

AB-Správcovská, Bratislava
AGRÁRIA, Šaľa
AQUAFLOT, Nitra
BARCA, Nitra
BELUMI - PUMPY, Nové Zámky
BYDOS, Vráble
BYTOKOMFORT, Nové Zámky
BYTOVÝ PODNIK, Šurany
ENERGO BYTOS, Šahy
FKN, Nitra
FEI STU, Bratislava
J C P, Štúrovo
JEDNOTA, Nové Zámky
KR PaZ, Nitra
KRAJSKÝ ÚRAD, Nitra
LEVMILK, Levice
MAS, Prietržka
MAXTRA CONTROL, Šaľa
MENERT-THERM, Šaľa
MIVA, Nitra
MLYN s.r.o., Šurany
NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Nitra
NsP LEVICE
NsP Nové Zámky
OSRAM SLOVAKIA, Nové Zámky
P.D. KOLÁROVO
PPC ČAB, Nové Sady
POVODIE VÁHU, str. Nitra
RIBE SLOVAKIA, Nitra
ROFFELSEN PLASTICS, Šurany
ROTAS, Šaľa
S-ARMAT, Šaľa
SLOVDAE, Bratislava
SYNECTA, Šaľa
TECHNOTRADING, Bratislava
TEKOMTHERM, Komárno
VÚSAPL, Nitra
VYMOS, Horné Saliby
WTC AGRI, Šaľa
ZS VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, Nové Zámky
usw.