Referenzen


Zu unseren Kunden gehören Einzelwesen, aber auch viel Produktionbetriebe und bedeutende Firmen im Bereich der Pumpentechnik und elektrischen Antrieben in der Region von Nitra.

Unsere Kunden außer anderen sind :

AB-Správcovská, Bratislava
AGRÁRIA, Šaža
AQUAFLOT, Nitra
BARCA, Nitra
BELUMI - PUMPY, Nové Zámky
BYDOS, Vráble
BYTOKOMFORT, Nové Zámky
BYTOVÝ PODNIK, Šurany
ENERGO BYTOS, Šahy
FKN, Nitra
FEI STU, Bratislava
J C P, Štúrovo
JEDNOTA, Nové Zámky
KR PaZ, Nitra
KRAJSKÝ ÚRAD, Nitra
LEVMILK, Levice
MAS, Prietržka
MAXTRA CONTROL, Šaža
MENERT-THERM, Šaža
MIVA, Nitra
MLYN s.r.o., Šurany
NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOS a.s., Nitra
NsP LEVICE
NsP Nové Zámky
OSRAM SLOVAKIA, Nové Zámky
P.D. KOLÁROVO
PPC ČAB, Nové Sady
POVODIE VÁHU, str. Nitra
RIBE SLOVAKIA, Nitra
ROFFELSEN PLASTICS, Šurany
ROTAS, Šaža
S-ARMAT, Šaža
SLOVDAE, Bratislava
SYNECTA, Šaža
TECHNOTRADING, Bratislava
TEKOMTHERM, Komárno
VÚSAPL, Nitra
VYMOS, Horné Saliby
WTC AGRI, Šaža
ZS VODÁRENSKÁ SPOLOČNOS, Nové Zámky
usw.